• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

ANSA continuă să organizeze seminare de instruire cu privire la respectarea legislației în domeniul alimentației copiilorANSA continuă să organizeze seminare de instruire cu privire la respectarea legislației în domeniul alimentației copiilor

Despre aceasta și alte subiecte s-a discutat în cadrul unor seminare de instruire organizate și desfășurate la de către DTSA Călărași, cu raza de acoperire și a raionului Telenești.

S-au făcut un schimb de opinii între managerii instituțiilor școlare și preșcolare, primarii din localități, bucătari și lucrători medicali, menționând necesitatea respectarea legislației în domeniul alimentației copiilor din instituțiile de învățământ general.

În special, s-a făcut referire la:

  • HG nr. 722 din 18.07.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general;
  • HG nr. 1211 din 04.11.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie;
  • Ordinul ANSA nr.148 din 16.03.2018 Cu privire la aprobarea Recomandărilor  cadru pentru definirea calității produselor alimentare admise pentru achiziții publice de produse în scopul organizării alimentației în instituțiile educaționale;
  • Legea 279 din 15.12.2017- privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare.

La fel, s-a punctat măsurile de prevenire și combaterea a Pestei Porcine Africane și a gripei Aviare, dar și combaterea ambroziei pe teritoriul raionului Călărași și Telenești.

Precizăm, că asemenea seminare de instruire sunt organizate periodic de către  toate Direcțiile teritoriale din cadrul ANSA.