• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Activitatea piețelor comerciale va fi organizată în conformitate cu unele instrucțiuniSubdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor a mun. Chișinău a organizat intruniri cu administratorii pietilor agroalimentare din mun. Chisinau în vederea implementării prevederilor Hotaririi nr. 12 a Comisiei Nationale Extraordinare de Sanatate Publica din 25.05.2020.

Conform prevederilor începînd cu data de 01 iunie 2020 vor fi reluate activităţile pieţelor din or. Chișinău și or. Bălți.

Astfel, activitatea piețelor comerciale se va desfășura în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în cadrul piețelor comerciale, conform cerintilor mentionate în Hotarirea  Comisiei Naţionale Extraordinară de Sănătate Publică Hotărîre nr. 12 din 25 mai 2020 Anexa 1

În cadrul întrevederilor cu administratorii piețelor Agroalimentare au fost menționate cerintile cu privire la sanatatea publica și cerintele din domeniul sigiurantei alimentelor