• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Activitatea întreprinderilor de alimentația publică, în atenția DRSA EdinețActivitatea întreprinderilor de alimentația publică, în atenția DRSA Edineț

 

Inspectorii  Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor Edineţ, timp de trei zilevă au  supus controlului oficial planificat 5 unităţi de alimentaţie publică din municipiul Edineţ,  în scopul corespunderii activităţii lor cu prevederile legislaţiei în vigoare.  

În rezultatul controlului efectuat au fost depistate următoarele neconformități: 

la 3 unităţi de alimentaţie publică lipseşte echipamentul de serviciu al personalului;

fluxul tehnologic este amenajat cu intersectări;

lipsesc ghidurile de bune practici;

produsele culinare nu sunt marcate şi etichetate;

lipsesc fişele tehnologice de preparare a bucatelor;

nu se respectă trasabilitatea produselor; 

lipseşte ventilarea în bucătărie;

nu se respectă vecinătatea produselor alimentare;

nu se monitorizează temperatura în unităţile frigorifice;

zonele de lucru nu sunt marcate şi identificate;

lipseşte contractul cu un laborator acreditat;

probele de control nu se depozitează corespunzător.

În timpul controlului au fost depistate produse alimentare cu termenul de valabilitate expirat după cum urmează: băutură alcoolică „Djim” 1 sticlă a cîte 0,2 l. data expirării 05.12.2011; băutură alcoolică  „Martini” o sticlă a cîte 0,3 l. data expirării 02.10.2012; bere „starîi melnic” 12 sticle a cîte 0,5 l. data expirării 25.10.2017; bere „Stela Artois” 2 sticle a cîte 0,5 l. data expirării 10.04.2018; bere „Berbergen” 2 sticle a cîte 0,5 l. data expirării 10.04.2018; bere „Zolotaia Corona” 3 sticle a cîte 0,5 l. data expirării 26.08.2017; băutură alcoolică „Martini” 1 sticlă a cîte 0,5 l. data expirării 07.07.2014; băutură alcoolică „sambuca” 1 sticlă a cîte 0,075 l. data expirării 02.02.2012; malibu 1 sticlă a cîte 0,25 l. data expirării 21.05.2012; bacardi 1 sticlă a cîte 0,3 l. data expirării 06.06.2013; bere „Chişinău” 5 sticle a cîte 0,5 l. data expirării 14.08.2017; bere „Chişinău” 7 sticle a cîte 0,5 l. data expirării 16.02.2018; lapte 2 litri data expirării 12.01.2018; condimente „bazilic” 0,5 kg, data expirării 26.01.2018.

 Produsele neconforme depistate în timpul controlului au fost nimicite de către agenţii economici în prezenţa inspectorilor DRSA Edineţ.

În rezultatul controalelor efectuate şi neajunsurilor depistate de către inspectorii secţiei siguranţa produselor alimentare al DRSA Edineţ au fost întocmite 4 prescripţii cu acordarea termenului de 30 de zile pentru înlăturarea neajunsurilor depistate,  2 procese verbale contravenţionale cu atragere la răspundere a persoanelor responsabile, conform prevederilor art.84 CoduluiContravențional al RM pentru producerea, plasarea pe piaţă şi/sau comercializarea de produse şi prestarea de servicii periculoase pentru viaţa şi sănătatea consumatorului, contrar prevederilor legale şi un proces verbal contravenţional cu atragere la răspundere a persoanelor responsabile conform prevederilor art.270 CC RM pentru folosirea materiei prime cu termenul de valabilitate expirat la producerea (prepararea) de produse alimentare.