• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Ședință de lucru cu participarea reprezentanților structurilor statale și a operatorilor din domeniul alimentarÎn cadrul ANSA a fost organizată o ședință de lucru cu tematica  Probleme și soluții în gestionarea procesului de alimentație în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar cu participarea reprezentanților Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; Primăriei municipiului Chișinău; Agenției Achiziții Publice; Direcțiilor Educație, Tineret și Sport, precum și a operatorilor din domeniul alimentar.

Ședința a fost deschisă și moderată de către directorul general al Agenției, Dl Vladislav COTICI, care, în discursul său de salut, a menționat importanța organizării calitative a procesului de alimentație a copiilor din instituțiile de învățământ general.

Directorul general adjunct ANSA, Oleg LIȘCENCO, a propus ca ANSA să fie acceptată de către instituțiile de învățământ și de către operatorii care participă în procesul de alimentație a copiilor ca un partener care, în măsura posibilităților și abilităților, poate contribui pozitiv la acest proces.

Roman VENGHER, șef al Subdiviziunii Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor mun. Chișinău a elucidat situația la moment privind starea sanitaro-igienică a blocurilor alimentare și respectarea normelor de siguranță alimentară în instituțiile de învățământ, precum și acțiunile întreprinse de către inspectori întru soluționarea eficientă a neconformităților depistate.

Angela CUTASEVICI, vice-primar al municipiului Chișinău, a mulțumit Agenției pentru organizarea ședinței și implicarea atât a structurilor statale, cât și a operatorilor din domeniul alimentar. Totodată, a menționat că pe ordinea de zi a Primăriei municipiului Chișinău este promovarea unui proiect ce ține de centralizarea achizițiilor produselor alimentare întru eficientizarea procesului de alimentație a copiilor din școli și grădinițe.

Valentin CRUDU, șeful Direcției învățământ general din cadrul MECC, a declarat că ministerul își dorește să externalizeze din instituții serviciul de alimentație a copiilor și că de acest proces trebuie să se ocupe persoane calificate.

Reprezentanții businessului alimentar au trecut în revistă probleme legislative și procedurale în procesul de licitație, distribuire a produselor alimentare.

Ca foaie de parcurs, toți participanții la ședință și-au trasat obiective concrete ce țin a fi implementate de către fiecare, ca parte componentă, a procesului organizării alimentației copiilor pe dimensiunile lor de competență.