• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Ședință de lucru cu operatorii din businessul alimentarPe data de 15 aprilie 2019, în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a fost organizată Ședința de lucru a conducerii în persoana Dlui Ion TOMA, Director general adjunct și a Dlui Sergiu SÎRGHI șef Direcție unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorului cu reprezentanții rețelelor de comerț: Asociația Patronală a Subiecților Comerțului Interior ”ProBiz”, I.M. ”47-th Parallel” SRL, I.C.S. ”Vistarcom” SRL.

În cadrul întâlnirii a fost pusă în discuție ”Implementarea de către operatorii din businessul alimentar a prevederilor Legii Nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumătorilor cu privire la produsele alimentare”.       

Operatorii s-au expus pe marginea subiectului menționând și dificultățile întâlnite la importul și plasarea pe piață a produselor alimentare, care trebuie să fie marcate în conformitate cu Legea menționată.

La rândul său ANSA, ca autoritate de supraveghere și control, și-a exprimat deschiderea față de mediul de afaceri în vederea asigurării suportului consultativ profesional pe domeniul dat, fiind trasate unele acțiuni și obiective comune.