• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Ședință comună în problema combaterii Pestei Porcine AfricaneȘedință comună în problema combaterii Pestei Porcine Africane

Urmare a poruncii Prim-ministrului Dl Pavel FILIP, în legătură cu evoluția pestei porcine africane, ANSA, în comun cu Inspectoratul Național de Investigații a organizat o ședință la care au participat colaboratorii subdiviziunilor ANSA și ai subdiviziunilor MAI din raioanele din imediata vecinătate cu Ucraina și regiunea transnistriană.

În cadrul ședinței s-a discutat despre evoluția pestei porcine africane și riscurile pe care le prezintă aceasta pentru economia republicii. S-a accentuat necesitatea intensificării acțiunilor în vederea contracarării circulației și comercializării ilicite de porcine și produse obținute de la acestea și în deosebi a celor provenite din Ucraina care au și servit drept sursă de infecție pentru focarele înregistrate în Republica Moldova.

În final au fost stabilite următoarele obiective:

  • aplicarea cu strictețe a prevederilor Deciziei Comisiei pentru Situați Excepționale nr. 228 din 27.09.2016, Hotărârii Guvernului nr. 1115 din 07.10.2016 „Cu privire la unele măsuri de prevenire a introducerii pestei porcine africane” și a Ordinului ANSA nr. 413 din 06.12.2017 „Cu privire la aplicarea măsurilor speciale de protecție împotriva introducerii și răspândirii pestei porcine africane pe teritoriul Republicii Moldova”.
  • identificarea și sancționarea persoanelor care introduc în republică  fraudulos mărfurile specificate în Hotărârea Guvernului nr. 1115 din 07.10.2016 “Cu privire la unele măsuri de prevenire a introducerii pestei porcine africane”.
  • identificarea și tragerea la răspunderea a persoanelor care încalcă prevederile actelor normative naționale privind transportarea animalelor.
  • combaterea comerțului stradal neautorizat.