• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Întâlnirea reprezentanților ANSA cu membrii Asociației Naționale a Producătorilor de Lapte și Produse Lactate „LAPTE”Întâlnirea reprezentanților ANSA cu membrii Asociației Naționale a Producătorilor de Lapte și Produse Lactate „LAPTE”

 

Asociația Națională a Producătorilor de Lapte și Produse Lactate „LAPTE” a prezentat activitățile Asociației înregistrate pe parcursul perioadei de raportare 2017 – 2018. La eveniment a fost invitat dl Ion Toma, Director General Adjunct al Agenției, responsabil de aspectele siguranței alimentelor.

Dna Carolina Linte, Director Executiv al Asociație, a prezentat Raportul cu privire la activitatea executivului Asociației, a subliniat aspectele legale și financiare care stau la baza activității entității, a pus în discuție întrebări ce țin de dezvoltarea sectorului de producere a laptelui, precum și siguranța produselor lactate. La finele întrunirii au fost trasate principalele obiective pentru anul 2018.

Dl Toma a salutat inițiativa membrilor Asociației de a organiza astfel de întruniri și a menționat importanța aderării și altor agenți economici din domeniul alimentar la Asociații în vederea consolidării pozițiilor pe piață, dar și pentru promovarea inițiativelor în domeniul siguranței și calității laptelui.

La eveniment a participat dl Zenonas Stanevicius, Înalt Consilier al Uniunii Europene pentru siguranța alimentelor, care a împărtășit din experiența Lituaniei privind consolidarea pieței produselor lactate și promovarea acestora pe piețele internaționale.

Relațiile dintre cele două instituții au fost consolidate în baza Acordului de Colaborare semnat în 2017, scopul primordial fiind aprovizionarea pieței interne cu produse lactate de o calitate și siguranță înaltă, fortificarea capacității de export a producătorilor și procesatorilor de lapte din Republica Moldova.