• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

În urma sesizărilor Comisiei de disciplină, pe parcursul anului curent conducerea ANSA a aplicat sancțiuni la 11 angajați ai Agenției Încălcările țin în temei de acțiuni săvârșite de către colaboratorii ANSA aflați în exercițiul funcțiunii. Mai multe abateri se referă la managementul defectuos, executarea neconformă a expertizelor sanitar veterinare, certificarea și controlul sanitar-veterinar incorect la piețele agroalimentare, încălcarea procedurii de eliberare a certificatelor sanitar-veterinare, încălcarea normelor de conduită a funcționarului public, precum și nerespectarea prevederilor Programului de protecție și siguranță a consumatorilor, dar și folosirea transportului de serviciu în scopuri personale.

Întru asigurarea îndeplinirii corecte și eficiente a obligațiunilor de serviciu, perfecționarea activității profesionale, dar și sporirea gradului de responsabilitate, conducerea Agenției va monitoriza și mai strict activitatea angajaților pentru a exclude orice încălcări în domeniul de competență și a asigura pe deplin îndeplinirea funcțiilor ce revin instituției în asigurarea  alimentației calitative a consumatorilor.