• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

În premieră ANSA a organizat întruniri cu raportarea activității, în toate raioanele republiciiÎn premieră ANSA a organizat întruniri cu raportarea activității, în toate raioanele republicii

Pe parcursul lunii curente, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a organizat  pentru prima dată în toate raioanele, întruniri cu participarea reprezentanților administrației de nivelul I, a primarilor localităților, reprezentanților mediului de afaceri și a directorilor instituțiilor de învățământ. În cadrul acestor adunări, șefii Direcțiilor Raionale pentru Siguranța Alimentelor au prezentat Rapoarte de activitate a Direcțiilor Teritoriale în anul 2017 pe dimensiunile ce țin de sănătatea plantelor, sănătatea animalelor, siguranța alimentelor, protecția dreptului consumatorilor și conlucrarea cu administrația publică de nivelul I și II. Reprezentanții aparatului central al Agenției au venit cu concretizări privind măsurile de eficientizare a fortificării domeniului de siguranță a alimentelor, rezultatele anului, reformarea instituției și perspectivele de dezvoltare pentru anul 2018.  

Atât rapoartele, cât și dezbaterile au demonstrat interesul sporit pentru activitățile ANSA și o bună conlucrare stabilită pe parcurs între Direcțiile teritoriale pentru Siguranța Alimentelor, administrația locală, instituțiile școlare și preșcolare și agenții economici din teritoriu.

Printre cele mai discutate subiecte la întruniri, au fost:

  1. Modificările operate în cadrul legislativ din domeniu;
  2. Competențele și atribuțiile reprezentanților ANSA din teritoriu;

 3. Procedura de achiziționare a produselor alimentare în cadrul instituțiilor de învățământ prin implicarea în comisiile de achiziții publice a inspectorilor din domeniul siguranței alimentelor.

  1. Respectarea recomandărilor privind măsurile de securitate înaintate de către Agenție la notificarea focarelor de Pestă Porcină Africană;
  2. Oportunitatea de finanțare a construcțiilor gropilor “Bekari” cu sprijinul proiectelor europene.
  3. Modalitatea de înregistrare a unităților de procesare a produselor de origine vegetală.

De menționat că întrunirile au suscitat atenția factorilor de decizie din comune și sate, la ele participând practic majoritatea absolută a primarilor, conducătorilor de școli și grădinițe, precum și mulți agenți economici interesați de activitatea Agenției. Desfășurarea adunărilor a demonstrat  oportunitatea implementarea prevederilor legislației în domeniu și are ca efect ridicarea nivelului de credibilitate și îmbunătățirea imaginii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în teritoriu.

Pentru o conlucrare mai eficientă cu administrația publică locală de nivelul I și II, reprezentanții mediului de afaceri și alte instituții interesate, și a soluționa problemele care apar în localități, ANSA va practica desfășurarea unor astfel de întruniri de două ori pe an.

Serviciul de presă ANSA