• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

În capitala Franței, Paris a avut loc întrunirea anuală a grupului de lucru al Organizației Internaționale de Cooperare și Dezvoltare Eeconomică, care a consemnat și 60 de ani OECDÎn capitala Franței, Paris a avut loc  întrunirea anuală a grupului de lucru al Organizației Internaționale de Cooperare și Dezvoltare Economică care a consemnat și aniversarea de 60 de ani a OECD.

 

Din partea Republicii Moldova al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor la întrunire a participat  Nirca Vadim, șef de secție interimar pentru culturi agricole al Direcției Control Semincer, răspunzător de schemele semincere OECD, precontrol și post-control.

De menționat că în anul 2008 Republica Moldova a aderat la Asociația Internațională de testare a semințelor (ISTA) și la Schemele semincer OECD (6 scheme: 1) semințe de cerealiere; 2) semințe de porumb și sorg; 3) semințe de legume; 4) semințe de trifoi subteran și alte specii oleaginoase similare; 5) semințe de ierbiri și leguminoase; 6) semințe de crucifere și alte specii oleaginoase și fibre).

Decizia Consiliului OECD de admitere a Moldovei la aceste Scheme a fost adoptată la 23 octombrie 2008 (înregistrată cu nr. 272 a Înregistrări de Sumar C/M 2008 19/PROV distribuită la 7 noiembrie 2008).

 

Direcția Control Semincer, ANSA