• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

În cadrul Agenției a avut loc o întrunire a reprezentanților administrației și a tehnologilor de la taberele de odihnă a copiilorÎntrunirea a fost convocată în scop de evaluarea a situației privind organizarea alimentației și odihnei copiilor în taberele de odihnă și întremare a sănătății  adolescenților în sezonul estival 2019.

La întrunire pe lângă responsabilii ANSA au participat reprezentanții Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale reprezentat prin Secretarul de Stat SERBULENCO Aliona și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării reprezentat prin Secretarul de Stat CUTASEVICI Angela

În cuvântul de salut adresat celor mai bine de 60 de participanți la această întrunire, Directorul General ANSA, Ion SULA a menționat că asigurarea alimentației sănătoase este primordială pentru ANSA  și ea trebuie să constituie  o prioritate și pentru conducătorii și lucrătorii blocurilor alimentare de la tabere, care sunt direct responsabili de procesul de alimentație.

SERBULENCO Aliona Secretar de Stat al Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale a punctat obiectivele de bază  stric necesare în scopul asigurării odihnei calitative și sigure a copiilor, din punct de vedere al legislației din domeniul Sănătății Publice.

CUTASEVICI Angela Secretar de Stat a specificat că în perioada estivală a anului curent urmează să activeze 77 tabere cu sejur de zi și 46  de tabere de odihnă staționare, iar de serviciile acestora vor beneficia 51 mii de copii și adolescenți. La fel a fost menționat despre Elaborarea și implementarea noului Regulament de odihnă de vară a copiilor.

Ion TOMA, Director General Adjunct ANSA, a adus la cunoștința celor prezenți că ANSA a elaborat Dispoziţia privind evaluarea nivelului de pregătire a blocurilor alimentare din unităţile nominalizate. Specialiştii Agenţiei cât şi inspectorii teritoriali au participat și în comisii mixte organizate de Casa Naţională de Asigurări Sociale  privind evaluarea a 10 tabere, care au participat la licitaţiile în baza Hotărîrii de Guvern nr. 220 din 03.04.2019

Directorul General Adjunct a menţionat, că controale inopinate a blocurilor alimentare ale taberelor vor fi inspectate pe toată perioada sezonului estival.

Silvia NEGARAinspector superior Direcția Unități de Comerț, Alimentație Publică și Protecția Consumatorilor, ANSA a prezentat asistenței recomandări privind organizarea alimentației copiilor în taberele de odihnă,  iar Tatiana Tututnaru, șefă a Secției sănătatea copiilor și a tinerilor de la Agenția Națională pentru sănătatea Publică a prezentat modificările legislației privind alimentația copiilor  în tabere.

Administratorii taberilor au apreciat in discursurile lor schimbările pozitive create în raporturile directe între autoritățile statului inclusiv ANSA și operatorii ce operează în domeniul de odihnă și antrenare a copiilor, cu solicitarea de a  avea și in continuare un dialog constructiv in atingerea obiectivului principal Odihna și alimentația calitativă și sigura a copiilor