• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

În atenția producătorilor agricoli, utilizatori de produse de uz fitosanitar.    În temeiul  prevederilor cerințelor  Legii nr.119 din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți ,Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  împreună cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției  Sociale preconizează organizarea cursurilor de instruire de minimum 20 ore  pentru utilizatorii profesioniști a produselor de uz fitosanitar din categoria 1 și 2 de toxicitate acută orală/dermală, care au regimul produselor strict reglamentat.

     În  legătură cu aceasta,  Direcțiile teritoriale al Agenției  colectează cerererile de participare la acest curs de instruire, cu plată, de  la agenții economici care au necesitatea  de instuire a utilizatorilor profesioniști  din cadrul gospodăriei  agricole. În dependență de completarea grupelor de ascultători  și amplasarea teritorială se va decide asupra locului și perioadei de petrecere a cursurilor.

     Totodată,  vă atenționăm că conform cerințelor legislației în vigoare  procurarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar din categoria 1 și 2 de toxicitate acută orală/dermală va fi admisă doar gospodăriilor agricole care au specialist profesionst și  deține certificatul de perfecționare eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor   pe un termen de 36 de luni.

 

 

Direcția protecția plantelor

Tel. de contact 022 26 46 82;

                         022 26 46 83;