• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

În atenția producătorilor și exportatorilor de produse vegetaleANSA vă informează că, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare și cerințele fitosanitare ale țărilor de import, Direcția Protecția Plantelor a elaborat și a plasat pe site-ul ANSA (www.ansa.gov.md) procedura cu privire la stabilirea și/sau menținerea statutului pentru ”Locul și/sau zona de producere libere de organisme dăunătoare plantelor”.

”Locul și/sau zona de producere libere de organisme dăunătoare plantelor” este teritoriul, unde în rezultatul supravegherii s-a stabilit lipsa de anumite organisme dăunătoare și starea se menține în corespundere cu cerințele în vigoare.

Procedura se aplică tuturor locurilor și/sau sectoarelor de producere, inclusiv centrelor de depozitare și locurilor de păstrare a plantelor și produselor de origine vegetală supuse controlului fitosanitar.

Înființarea și utilizarea „zonei libere” va permite exportul de plante și produse vegetale din zonele/locurile respective în statele de import ce impun astfel de cerințe (de exemplu țările din spațiul Comisiei Economice Euroasiatice, Canada, Israel, etc.).  Statutul de „zonă liberă”  va fi folosit ca bază pentru certificarea fitosanitară a plantelor, a produselor din plante și a altor produse de carantină, în raport cu anumite organisme dăunătoare, inclusiv introducerea respectivă în certificatul fitosanitar la exportul produselor vegetale. Totodată, statutul de „zonă liberă”  va prezenta o opțiune la evaluarea riscului fitosanitar ca o confirmare bazată științific a faptului, că în zona dată lipsește organismul  dăunător specific.

      

Producătorii agricoli interesați de crearea ”Locul și/sau zonei de producere libere de organisme dăunătoare plantelor”, se vor adresa și vor depune o cerere la  inspectorul fitosanitar din cadrul Direcțiilor teritoriale pentru Siguranța Alimentelor.

 

 

Direcția Protecția Plantelor