• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

ÎN ATENȚIA EXPORTATORILOR DE PRODUSE DE ORIGINE VEGETALĂ CĂTRE STATELE EUROPENEAgenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  comunică despre modificările legislației europene, segmentul  importurilor de produse de origine vegetală  în UE, în special, în REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2072 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2019 și care intră în vigoare din 14.12.2019.

Modificările se referă la măsurile de protecție împotriva pătrunderii organismelor dăunătoare plantelor în Uniunea Europeană și se extind asupra legăturilor comerciale (Republica Moldova, inclusiv ) cu statele membre UE.  Modificările  pot fi accesate de pe site-ul:

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2019:319:FULL&from=HU

 

 

 

Direcția protecția plantelor