• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

În atenția agenților economici importatori, distribuitori și utilizatori de produse de uz fitosanitar 

     Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor aduce la cunoștință, că conform prevederilor art.17 alin.(3)  a  Legii nr.119 din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizați și a Ordinului comun al Ministerului Sănătății, Muncii și  Protecției  Sociale și Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor nr 426/A/136  din  03.04.2019” Cu privire la instruirea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar din categoriile de pericol 1și 2 de toxicitate acută orală\dermală”, continuă instruirea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar din categoriile de pericol 1 și 2 de toxicitate acută orală/dermală.

      Înscrierea persoanelor solicitante pentru frecventarea cursului de instruire se efectuează de către subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

     Până în prezent sunt instruiți peste 500 de persoane din raioanele Ocnița, Cahul, Soroca, Căușeni, Glodeni, Fălești, Șoldănești, Florești, Strășeni, Aneni Noi, Ștefan Vodă, Drochia, Criuleni și Dubăsari, fapt confirmat prin eliberarea certificatelor de perfecționare de către  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor .

     Totodată, atenționăm agenții economici importatori și distribuitori de produse de uz fitosanitar  din categoriile de pericol 1 și 2 de toxicitate, că conform art.17 alin.(3) a Legii menționate, comercializarea acestor produse se admite doar pentru persoanele deținătoare ale certificatului  de perfecționare, eliberat de ANSA .

     Depistarea cazurilor de comercializare și/sau utilizare a produselor de uz fitosanitar din categoriile de pericol 1 și 2 de toxicitate în lipsa certificatului de perfecționare, eliberat de ANSA persoanele responsabile vor fi sancționate conform prevederilor Codului Contravențional al Republicii Moldova.

 

 

Direcția Protecția plantelor