• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

În atenția agenților economiciÎn atenția agenților economici

În conformitate cu Ordinul nr. 226 din 02.06.2020, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor Vă Informează că începînd cu data de  08.06.2020 ora 08:00, va fi sistată activitaea Postului de Inspecție la Frontieră  provizoriu OtaciMoghiliov Podolsk. Efectuarea contrulului mărfurilor supuse controlului ANSA va fi efectuată în PIF Criva.