Actualizat pe: 20 noiembrie 2017 |

Autorizari si certificate

Fito și Carantina

 1. DECLARAŢIE pe proprie răspundere despre intenţia de import a mărfurilor supuse controlului fitosanitar
 2. ACT de control fitosanitar
 3. Adeverință (neutralizarea organismelor modificate)
 4. Autorizaţie de funcţionare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților
 5. Certificat fitosanitar de reexport
 6. Certificat privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar si a fertilizantilor
 7. Certificat de calitate export/import materialului saditor
 8. Certificat de calitate a semintelor
 9. Certificat fitosanitar de export
 10. Certificat de înregistrare a tipurilor de activitate
 11. Certificat de Inspectie a calitatii cerealelor şi a derivatelor cerealelor
 12. Certificat de calitate a seminţelor la export
 13. Certificat de calitate a seminţelor la import
 14. Permis fitosanitar de import şi tranzit

Siguranța

 1. Adeverinţă veterinară Forma 2 SNG (Ветеринарное Свидетельство)
 2. Certificat de inspecţie a Calităţii cerealelor și derivatelor cerealelor
 3. Certificat Inofensivitate
 4. Certificat Sanitar-Veterinar Formularul 2
 5. Cotorul Certificatului Sanitar-Veterinar Fornularul 2
 6. Корешок Ветеринарного Свидетельства Форма 2 СНГ
 7. Act de control (supraveghere sanitară veterinară)
 8. Autorizație sanitară veterinară de funcționare
 9. Pasaport Sanitar-Veterinar
 10. Prescripție
 11. Proces verbal cu privire la contravenţia din domeniul Sanitar-Veterinar

Sanitar - Veterinar

 1. Adeverință veterinară Formuarul 3
 2. Aviz Sanitar-Veterinar de Import/Export/Tranzit
 3. Certificat de înregistrare a produsului farmaceutic de uz veterinar
 4. Prescripție medicală, regim special(timbru sec)
 5. Prescripție medicală, regim special
 6. Adeverinţă Veterinară Forma 1 SNG (Ветеринарное Свидетельство)
 7. Корешок Ветеринарного Свидетельства Форма 1 СНГ
 8. Adeverinţă veterinară Forma 3 SNG (Ветеринарное Свидетельство)
 9. Корешок Ветеринарного Свидетельства Форма 3 СНГ
 10. Certificat Sanitar-Veterinar Formularul 4
 11. Cotroul Certificatului Sanitar-Veterinar Formularul 4
 12. Certificat de dezinfecție
 13. Certificat Sanitar-Veterinar Formularul 1
 14. Cotorul Certificatului Sanitar-Veterinar Formularul 1