• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Serviciul de presă : 0(22) 26 46 86
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Informaţii publice

Rechizite bancare

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu 63
Cod fiscal: 1013601000082
Cod IBAN: MD18TRPAAA142310A00502AA
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat
Codul băncii: TREZMD2X

Declaraţia privind buna guvernare

Declaraţia privind buna guvernare 13.02.2018

Declaraţia privind buna guvernare 28.02.2017
Declaraţia privind buna guvernare 24.02.2016
Declaraţia privind buna guvernare 16.02.2015

Direcţia Supraveghere Sanitar - Veterinara

BOLILE ANIMALELOR

LISTA UNITĂȚILOR AUTORIZATE

L I S T A întreprinderilor autorizate sanitar-veterinar care efectuează operaţiuni de import/export al animalelor vii (august 2015)


Legislaţie, Ordine, Instructiuni

Legislaţie

Hotărâri de Guvern

Ordine

Direcţia Supraveghere Farmaceutică veterinară şi furaje
Direcţia Protecţia Plantelor

Importatorilor materialului de înmulţire şi săditor viticol


Propunerile pentru includerea următoarelor întreprinderi spre aprobarea părţii ruse (perioada iulie 2016 - aprilie 2017, pe măsură recepţionării cererilor) 
Cererea solicitantului

Legislaţie:

 1. Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară
 2. Hotărârea de Guvern nr. 558 din 22.07.2011 privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină
 3. Hotărîrea de Guvern nr.557 din 22.07.2011cu privire la aprobarea Normei privind anchetele care trebuie efectuate în scopul recunoaşterii zonelor protejate din Republica Moldova şi a Normelor de circulaţie a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte printr-o zonă protejată
 4. Hotărîrea de Guvern nr. 356 din  31.05.2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară
 5. Hotărîrea de Guvern nr. 594 din 20.08.2011 cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru întroducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova
 6. Legea nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi
 7. Hotărîrea Guvernului nr. 1045 din 05.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
 8. Hotărîrea de Guvern nr. 1004 din 25.10.2010cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală.
 9. Hotărîrea de Guvern nr. 379 din  25.04.2018 cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor
 10. LEGE Nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
 11. REGULAMENT Nr. 231 din  28.11.2003 PRIVIND GESTIONAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ŞI A FERTILIZANŢILOR ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ
 12. COD Nr. 218 din  24.10.2008 CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA
 13. REGISTRUL DE STAT

Obiecte dăunătoare:

LISTA CONTACTELOR STSA, Direcţia Protecţia Plantelor

Direcţia Controlul Produselor de Uz Fitosanitar şi Fertilizanţi

Baza legislativă de activitate a Direcției control produse de uz fitosanitar și a fertilizanților:

Regulamentul Direcției controlul produselor de uz fitosanitar și fertilizanți (în continuare Direcția,) din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor este elaborat în conformitate cu prevederile:

 • Legii Nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor.
 • Hotărârii Guvernului nr. 600 din 27 iunie 2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”, (Monitorul Oficial 20118, nr. 235-244, art.656),
 • Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial 2010, nr. 241-246, art.748)
 • Legii 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi.
 • Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial 2012, nr. 181-184, art.595)
 • COD Nr 218 din 24.10.2008 Contravențional al Republicii Moldova
 • Hotărîrii Guvernului nr.1045 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stoarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
 • Hotărîrii Guvernului nr.333 din 18.04.2018 cu privire la aprobarea unor modele de acte. Publicat:20.04.2018 în în Monitorul Oficial Nr 126-132 art Nr 375
 • Regulamentul Nr 231 din 28.11.2003 Privind gestionarea Produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în economia națională. Publicat: 03.12.2004 în Monitorul Oficial Nr 218 art Nr 461).
 • Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților,permise pentru utilizare în Republica Moldova.
 1. CU PRIVIRE LA ÎNREGISTRAREA OFICIALĂ A DEPOZITELOR SPECIALIZATE PENTRU PĂSTRAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ȘI A FERTILIZANȚILOR

 2. ÎN ATENȚIA IMPORTATORILOR DE PRODUSE DE UZ FITOSANITAR ȘI DE FERTILIZANȚI, Anexa 1Anexa 2Anexa 3.

 3. În atenţia "Titularilor de licenţă în domeniul importului şi/sau comercializării produselor de uz fitosanitar şi/sau al fertilizanţilor" Nr.01-6/352 din 05.05.2015
 4. Ordinul Nr.56 din 05.03.2014 cu privire la controlul importului, comercializării şi utilizării produselor de uz fitosanitar şi  a fertilizanţilor
 5. Ordinul Nr.215 din 28.11.2013 cu privire la aprobarea codurilor de practică în domeniul gestionării produselor de uz fitosanitar
 6. LISTA atutorizaţiilor de funcţionare a depozitului/ magazinului specializat pentru păctrarea produselor de uz fitosanitar şi/sau a fertilizanţilor, eliberate de către subdiviziunile teritoriale ale ANSA la data de 25.04 2014

 7. MANUALUL DEPOZITULUI SPECIALIZAT DE PĂSTRARE A PESTICIDELOR
 8. MODEL cu infomatia   trimestrială  privind importul, comercializarea şi stocul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor prezentată de agentii economici
Direcţia semințe și material săditor

Informaţii pentru importatori - exportatori

 1. Notificare privind importul seminţelor şi a materialului săditor a soiurilor de plante neînscrise în Catalogul soiurilor
 2. Reguli la mportul seminţelor şi a materialului săditor
 3. Importatorilor de material săditor viticol – noi reguli la importul viţelor de vie altoite
 4. Program Tehnic privind condiţiile de export a materialului săditor în România
 5. Notă adiţională la Programul Tehnic de la punctul 3

Alte informaţii

 1. REGISTRUL AGENŢILOR ECONOMICI ÎNREGISTRAŢI PENTRU PRODUCEREA, PRELUCRAREA, COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR (24 septembrie 2018)
 2. Precizări privind regulile de desfacere către populație a semințelor și de material săditor
 3. Informaţie despre cantitatea de seminţe a culturilor de toamnă propuse spre comercializare de agenţii economici pentru anul 2018
 4. Lista producătorilor de material săditor pomicol certificați în 2018

Legislaţie, Ordine, Instructiuni

 1. Legi și Coduri

      2. Hotărâri de Guvern

      3. Ordine și Ghiduri

 • Ordinul ANSA nr. 222 din 04.12.2013 „Cu privire la înregistrarea agenţilor economici specializaţi la producerea şi/sau prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor”;
 • Ordin nr. 113 din 28.02.2018 "Cu privire la aprobarea ghidurilor de inspecție în câmp a sectoarelor de producere a semințelor în conformitate cu prevederile schemelor semincere OCDE"
 • Ordinul MAIA nr. 150 din 03.08.2009 „Instrucţiunea cu privire la producerea, prelucrarea, ambalarea şi etichetarea seminţelor de porumb în Republica Moldova”;
 • Ordinul ANSA nr. 174 din 25.05.2017 privind efectuarea inspecţiei în câmp a sectoarelor de producere a seminţelor şi a pepinierelor viticole, pomicole şi bacifere.
 • Anual este emis de către ANSA, Ordinul privind efectuarea inspecţiei în câmp a sectoarelor de producere a seminţelor şi a pepinierelor viticole, pomicole şi bacifere.
 • Ghidul  de inspecție în câmp a sectoarelor semincere și de hibridare a florii soarelui în conformitate  cu schemele semincere OCDE – Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică;
 • Ghidul  de inspecție în câmp a sectoarelor semincere și de hibridare a porumbului în conformitate  cu schemele semincere OCDE – Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică;
 • Ghidul  de inspecție în câmp a sectoarelor semincere și de hibridare a cerealelor păioa se  în conformitate  cu schemele semincere OCDE – Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică;
 • Ghidul  de inspecție în câmp a sectoarelor semincere de legume în conformitate  cu schemele semincere OCDE – Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică;

Acte eliberate de către Direcţia semințe şi material săditor și de către inspectorii teritoriali

      1. Material de înmulţire și plantare

       2.  Seminţe

Informaţii suplimentare utile

 1. Pentru mai multe informaţii privind cerinţele legislaţiei naţionale faţă de producerea, certificarea și comercializarea materialului săditor accesaţi blogul oficial: www.pomicol.worldpress.com
 2. Pentru a vă documenta în privinţa cerinţelor legislaţiei naţionale faţă de producerea și comercializarea seminţelor accesaţi blogul oficial: www.semincer.worldpress.com
 3. www.eppo.org
 4. www.ista.org
 5. www.oecd.com
 6. http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/eu_marketing_requirements/index_en.htm

   

  Pentru primirea informaţiilor mai detailate, agenţii economici şi persoanele fizice se pot adresa:

  Dumitru Rusu – şef al Direcţiei
  Tel: 0 22 210 013
  e-mail:  dumitru.rusu@ansa.gov.md

  Vadim Nirca – inspector principal
  Tel: 0 22 264 678
  e-mail: vadim.nirca@ansa.gov.md

  Tatiana Pşenicinicova – inspector superior
  Tel: 0 22 264 680
  e-mail: tatiana.psenicinicova@ansa.gov.md

  Valentina Glinschi – inspector principal
  Tel: 0 22 264 679
  e-mail: valentina.glinschi@ansa.gov.md

  Oleg Besarab – inspector principal
  Tel: 0 22 264 679
  e-mail: oleg.besarab@ansa.gov.md

  Elena Cojocari – inspector superior
  Tel: 0 22 264 680
  e-mail: elena.cojocari@ansa.gov.md

  Direcţia Supravegherea Unităţilor de Producere a Alimentelor de Origine Animală

  Lista unităților autorizate care produc si procesează alimente de origine animală
  1. Unități de activitate generală (depozite frigorifice)
  2. Carne de ungulate domestice
  3. Carne de pasăre și logoorfe
  4. Carne mărunțită, preparate din carne
  5. Produse din carne
  6. Produse de pescuit 
  7. Lapte crud si produse lactate
  8. Ouă și produse din ouă
  9. Miere

  Lista unităților autorizate cu drept de export a cărnii și subproduselor de carne de pasăre, în Republica Moldova din Ucraina (august 2015)

  Ordinul Nr.79 din 31.03.2014 cu privire la evidenţa unităţilor supuse supravegherii sanitare veterinare Ordinul Nr.86 din 16.07.2013 cu privire la aprobarea fişelor de evaluare a unităţile ce produc/procesează produse de origine animală Ordinul Nr.87 din 16.07.2013 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru prelevarea probelor de produse de origine animală

   

  1. Procedura specifică cu privire la prelevarea probelor a produselor de origine animală a reziduurilor de carne de pasăre COD: PG (D04/1) - 01/01-18
  2. Procedura specifică CATEGORIZAREA Agenților economici din sectorul alimentar și planificarea inspecțiilor în baza analizei de risc COD PS/SA-MSD-04/01 vezi Anexa 3 Raport de activitate
  3. Procedura generală privind pregătirea și efectuarea Controlului oficial la unitățile din domeniul Siguranța Alimentelor COD PG-13/02

  Fișe de evaluare în domeniul alimente de origine animală:

  Fișe de evaluare în domeniul alimente de origine vegetală:

  Fișe de evaluare în domeniul comerț și alimentație publică:

   

  PGHID DE BUNE PRACTICI Trasabilitatea de-a lungul lanțului de producere a cărnii de pasăre

  Procedura generală privind acțiunile întreprinse în cazul produselor alimentare neconforme

  • Ordinul Nr. 212 din 05.09.2014 cu privire la aprobarea instrucţiunilor privind efectuarea examenului antet şi post - mortem la păsări
  • Ordinul Nr. 213 din 05.09.2014 cu privire la aprobarea instrucţiunii referitor la standardele de comercializare a ouălor de consum: Anexa

   

  Direcţia Supravegherea Unităţilor de Producere a Alimentelor de Origine Vegetală

  ​Lista unităților de producere a alimentelor de origine nonanimală înregistrate oficial în domeniul siguranței alimentelor

  1. Unități de producere a apei potabile și apei minerale naturale îmbuteliate
  2. Unități de producere a băuturilor nealcoolice
  3. Unități de producere a sucurilor, sucurilor concentrate și nectarurilor
  4. Unități de producere a băuturilor alcoolice și băuturilor slab alcoolice
  5. Unități de producere a vinului
  6. Unități de producere a berii
  7. Unități de producere a gheții
  8. Elevatoare
  9. Unități de morărit
  10. Unități de procesare și ambalare a cerealelor și semințelor oleaginoase
  11. Unități de producere a produselor de panificație și semifabricatelor din aluat
  12. Unități de producere a patiseriei
  13. Unități de producere a biscuiților
  14. Unități de producere a produselor de cofetărie
  15. Unități de producere a zahărului
  16. Unități de producere a ciupercilor
  17. Linii de sortare-ambalare a fructelor și legumelor
  18. Depozit de fructe și legume proaspete
  19. Depozit de produse alimentare de origine nonanimală
  20. Unități de congelare rapidă a fructelor și legumelor
  21. Unități de producere a conservelor de fructe și legume
  22. Unități de uscare a fructelor, legumelor și altor produse de origine vegetală
  23. Unități de producere a uleiului vegetal

   

  1. Ordin Nr.62 din 10.03.2014 cu privire la stabilirea procedurii de eliberare a certificatului de inofensivitate pentru materia primă agricolă şi produse agroalimentare de import

  Procedura de eliberare a certificatului de inofensivitate pentru materia primă agricolă şi produse agroalimentare de import

  Procedura specifică de înregistrare oficială a opratorilor din domeniul siguranței alimentelor

  Direcţia Supravegherea Comerţului, Distribuţiei şi Consumului Produselor Alimentare

  Bunele practici de siguranta alimentară

   

  1. FIȘA DE RECLMAȚIE privind calitatea produsului/serviciului
  2. PS/SA-MSD-04/01 Categorizarea agenților economici din sectorul alimentar și planificarea inspecșiilor în baza analizei de risc
  3. PG-13/02 Procedura generală privind pregătirea și efectuarea controlului oficial la la unitățile din domeniul siguranței alimentelor
  1. Rcomandări pentru operatorii din domeniul comerțului și alimentației publice, privind gestionarea produselor neconforme identificate, inclusiv nimicirea acestora
  2. Recomandări pentru agenții economic din domeniul comerțului produselor alimentare și alimentației publice referitor la practicile HACCP
  3. Ghid pentru agenții economic din domeniul alimentației publice
  4. Ghidul operatorului economic din domeniul comerțului produselor alimentare
  5. Ordinul Nr.79 din 08.07.2013 pentru aprobarea Ghidurilor de Bune Practici
  6. Ordinul Nr.136 din 10.09.2013 cu privire la intensificarea controalelor şi inspecţiilor sanitar-veterinare
  7. Ordinul Nr.138 din 10.09.2013 pentru aprobarea procedurii operaţionale privind retragerea produselor alimentare de pe piaţă
  Direcţia Controlul Calităţii şi Sisteme de Calitate
   Direcţia Managementul Laboratoarelor şi Evaluarea Riscurilor
   1. Notificările SRAAF pentru produsele exportate și importate din/în Republica Moldova în anul 2017
   2. Raport privind realizarea Programului Național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2017
   3. Raport privind realizarea Programului Național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2016
   4. Notificările sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje RASFF la nivel central ANSA
   5. Notificările RASFF pentru produsele exportate și importate din/în Republica Moldova în anul 2016
   Direcţia Coordonarea Posturilor la Frontieră

    

   Direcţia Patrimoniu şi Management Intern

    

   Direcţia Resurse Umane
   1. Hotărîrea Guvernului nr. 990 din 06.12.2013 cu privire la zilele de odihnă în anul 2014
   2. Hotărîrea Guvernului nr. 975 din 04.12.2014 cu privire la zilele de odihnă în anul 2015

   Funcţii vacante
   Cariere.gov.md
   Arhiva persoanelor care au promovat concursul
   Declarație pe propria raspundere
   Formular de participare la concurs

   Direcţia Juridica

   @

   Direcţia Relaţii Internaţionale

    

   Serviciul Audit de Profil

   Serviciul Audit de Profil

   1. Ordinul Nr. 5 din 13.01.2016 cu privire la aprobarea Programelor de audit al sistemului de control oficial
   2. Programul privind realizarea activităţii de audit a sistemului de control din domeniul fitosanitar, sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, conform art.4 al Legii 50/2013
   3. Procedura de AUDIT INTERN AL SISTEMULUI DE CONTROL OFICIAL

    

   Serviciul Audit de Profil    

    

   Comisia medicamentelor veterinare

   Comisia medicamentelor

   Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Comisiei Medicamentelor Veterinare

   Raport anual privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar pentru anul 2017

   Raport anual privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar pentru anul 2016

    

   1. Ordinul Nr.709 din 05 decembrie 2018 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz vterinar
   2. Ordinul Nr.642 din 23 noiembrie 2018 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz vterinar
   3. Ordinul Nr.615 din 12 noiembrie 2018 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz vterinar
   4. Ordinul Nr. 577 din 24 octombrie 2018 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz vterinar
   5. Ordinul Nr. 563 din 17 octombrie 2018 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz vterinar 
   6. Ordinul Nr. 545 din 08 octombrie 2018 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz vterinar 
   7. Ordinul Nr. 530 din 28 septembrie 2018 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz vterinar
   8. Ordinul Nr. 467 din 14 august 2018 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz vterinar
   9. Ordinul Nr. 442 din 31 iulie 2018 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz vterinar
   10. Ordinul Nr. 423 din 19 iulie 2018 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz vterinar
   11. Ordinul Nr. 421 din 19 iulie 2018 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz vterinar
   12. Ordinul Nr. 418 din 18 iulie 2018 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz vterinar
   13. Ordinul Nr. 189 din 4 aprilie 2018 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz vterinar
   14. Ordinul Nr. 152 din 19 martie 2018 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz vterinar
   15. Ordinul Nr. 117 din 28 februarie 2018 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz vterinar
   16. Ordinul Nr. 104 din 23 februarie 2018 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz vterinar
   17. Ordinul Nr. 59 din 7 februarie 2018 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz vterinar
   18. Ordinul Nr. 54 din 2 februarie 2018 Cu privire la înregistrarea unor Produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farnaceutice de uz Vterinar