• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Serviciul de presă : 0(22) 26 46 86
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Dragi colegi, 

Respectând frumoasa tradiție, venim în acest ajun de Sărbători de iarnă, cu cele mai alese urări de bine și prosperare!

În anul de la care ne luăm rămas bun, am avut parte de mari transformări, care au vizat toate aspectele activității ANSA.  Mă refer în primul rând la perfecționarea cadrului legal, care a plasat Agenția în rândul celor mai importante instituții abilitate cu control și responsabilitate sporită în siguranța alimentelor.

 În scop de asigurare a bunei funcționări pe tot lanțul “de la furcă la furculiță”,  am reușit în anul 2017 să reacredităm Centrul Republican de Diagnostică Veterinară, să inițiem fondarea rețelei naționale de laboratoare care va fi finalizată în anul viitor prin intrarea în funcțiune a centrelor de investigații și testări de la Bălți și Cahul. În același scop, de instituire a unui control eficient asupra importului și exportului de produse  de origine vegetală și animală, în anul curent am definitivat construcția celor patru puncte de control la frontieră. Prin conectarea la sistemele informaționale de evidență internațională am reușit să excludem aproape în totalitate importul de produse neconforme. De remarcat și faptul că anul, la finele căruia ne aflăm, s-a caracterizat printr-un flux sporit de export a producției agricole certificate  de inspectorii ANSA și expediate în peste 70 de țări ale lumii.  La adresa Agenției n-a fost înregistrată nici o reclamație de neconformitate, cu excepția unor cazuri epizodice provenite din Rusia. O prioritate a Agenției pe parcursul întregului an a fost susțierea agenților economici printr-o conlucrare permanentă, doar la ANSA fiind convocate zeci de întruniri ale producătorilor agricoli, întruniri, care aveau drept sarcină soluționarea problemelor de care se confruntă agricultorii. În aceiași ordine de idei, menționăm reducerea numărului de acte permissive de la 36, la doar 7.  

În alt aspect, menționăm că în ultima lună a anului,  pentru prima dată, în toate raioanele țării au avut loc întruniri ale reprezentanților administrației publice de nivelul II, a primarilor, agenților economici și a conducătorilor de instituții școlare cu raportarea din partea subdiviziunilor noastre teritoriale. Și la acest nivel am stabilit o bună conlucrare, care va fi în beneficiul cetățenilor țării noastre.

Anul, de la care ne luăm rămas bun, este  finalizat prin aprobarea de către Guvern a Noii Strategii de Siguranță a Alimentelor. Este simbolică această decizie, care vine să încununeze activitatea noastră pe parcursul anului.

Constat, că toate realizările enumerate au fost posibile prin munca de zi de zi a funcționarilor aparatului central și a angajaților noștri din subdiviziunile teritoriale.

Apreciez efortul Dumneavoastră și Vă mulțumesc pentru că a-ți asigurat buna funcționare a Agenției.

Vă doresc Sărbători fericite, multă sănătate, un An Nou îmbelșugat cu prieteni buni și împliniri pe măsură!  

 

Gheorghe GABERI,

Director General