• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Serviciul de presă : 0(22) 26 46 86
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Funcţii vacante

FORMULAR DE PARTICIPARE LA CONCURS
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Funcții vacante
cariere.gov.md

Denumirea funcției

Termenul de depunere a actelor

Admiși la proba scrisă

Admiși la interviu

Promovat

Inspector principal (2), Secţie sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Cimișlia.

13.12.2018

 

 

 
inspector principal, Serviciu siguranţa produselor alimentare din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Taraclia.

18.12.2018

     
Specialist principal (pe perioadă determinată), Direcţia resurse umane. 07.12.2018 Admis:    
Inspector ,  Secţia sănătatea plantelor şi control semincer   din cadrul Direcţiei unicipale pentru siguranţa alimentelor, Bălți. 21.12.2018

 

   
Șef Serviciu, Serviciu evidență contabilă și juridică, în cadrul Direcţiei teritoriale pentru siguranţa alimentelor, Chișinău, 17.12.2018      
Inspector, Direcţia unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorului.

07.12.2018

Admis:    
inspector superior (pe perioadă determinată), Secţia siguranţa produselor alimentare din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor,  Fălești 21.12.2018      
Specialist principal, Direcţiei Finanţe şi Contabilitate. 28.12.2018      
Șef Serviciu siguranța produselor alimentare, din cadrul Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor, Cimișlia. 13.12.2018      
Inspector, Secţia siguranţa produselor alimentare din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Ștefan Vodă (pe perioadă determinată). 13.12.2018

 

 

 
Șef Serviciu, Serviciu evidență contabilă și juridică, în cadrul Direcţiei teritoriale pentru siguranţa alimentelor, Chișinău, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. 17.12.2018      
Inspector, Secţia controlul siguranței alimentelor din cadrul Direcţiei teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor, Orhei (cu raza de acoperire și a raionului Rezina). 03.01.2019      
Inspector superior (PUFF), Secţia sănătatea plantelor şi control semincer din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Ialoveni. 13.12.2018      
Inspector superior, Secţia sănătatea plantelor şi control semincer din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Comrat. 13.12.2018      
inspector superior/inspector, Secţie sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Strășeni. 13.12.2018      
inspector superior, Secţia siguranţa produselor alimentare din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Orhei. 13.12.2018

 

 

 
Inspector superior, Secţia sănătatea plantelor şi control semincerdin cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Anenii Noi 04.12.2018 Admis:    

Specialist principal (pe perioadă determinată) în Serviciul juridic din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor Taraclia.

21.12.2018

 

 

 
Inspector superior, Secţia sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Taraclia.

19.12.2018

     

Inspector superior (2) (domeniul sanitar-veterinar), Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Tudora - Starokazacie.

20.12.2018      
Inspector, Secţia sănătatea plantelor şi control semincer din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Criuleni

13.12.2018

 

   
Inspector superior (domeniul fitosanitar), Postul de inspecție la frontieră  Giurgiulești,

13.12.2018

     
Inspector superior, Secţia sănătatea plantelor şi control semincer din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Rezina.

13.12.2018

 

 

   
Inspector superior, Secţia controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor din cadrul Direcţiei teritoriale pentru siguranţa alimentelor, Cahul (cu raza de acoperire și a raionului Vulcănești). 14.12.2018      
Inspector superior, Secţie sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Fălești.

13.12.2018

     
Inspector superior ( domeniul monitoring fitosanitar) (pe perioadă determinată), Secţia sănătatea plantelor şi control semincer din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Taraclia

19.12.2018

     
inspector principal, Secţie sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Taraclia. 13.12.2018      
Specialist principal, Direcția relaţii internaţionale (pe perioadă determinată) 13.12.2018      
Inspector, Secţie sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Fălești 13.12.2018      
Specialist principal, Secție achiziții publice. 12.12.2018      
Inspector superior, Secţia controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor din cadrul Direcţiei teritoriale pentru siguranța alimentelor Ungheni (cu raza de acoperire Nisporeni). 13.12.2018      
Inspector principal, Secţia supravegherea sanitar-veterinară din cadrul Direcţiei teritoriale pentru siguranţa alimentelor, Bălți. 28.12.2018      
Inspector principal,  Direcția controlul siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și produselor alcoolice. 18.12.2018

 

 

 

Inspector principal,  Direcția siguranța ocupațională. 26.12.2018

 

 

 

Inspector superior (responsabil de zona cu IGP “Ștefan Vodă”) cu locul de lucru în Căușeni sau alt raion din zonă,  Direcția controlul siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și produselor alcoolice 18.12.2018        
Inspector superior (responsabil de zona cu Indicație Geografică Protejată “Valul lui Traian”) cu locul de lucru în Cahul, Direcția controlul siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și produselor alcoolice

18.12.2018

     
Inspector, Direcția controlul siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și produselor alcoolice.

18.12.2018

     
Inspector,  Direcția controlul siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și produselor alcoolice.

18.12.2018

     
Inspector principal, Secţie sănătatea şi bunăstarea animalelor (responsabil în domeniul zootehnie pe raioanele Ștefan Vodă și Căușeni) din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, Ștefan Vodă. 28.12.2018  

 

 
Inspector superior (pe perioadă determinată), Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor.

06.12.2018

Admis:    
Inspector superior,  Direcţia sănătatea și bunăstarea animalelor.

28.12.2018

       
șef serviciu, Serviciu probleme speciale și integritate 06.12.2018      
Inspector, Direcţia unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorului.

21.11.2018

     
Inspector superior, Secţia controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor din cadrul Direcţiei teritoriale pentru siguranţa alimentelor, Căușeni (cu raza de acoperire și a raionului Ștefan Vodă).

28.12.2018

     
Inspector superior, Secţia controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor din cadrul Direcţiei teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor, Soroca.

21.12.2018

     
Inspector superior, Secţia controlul siguranţei alimentelor din cadrul Direcţiei teritoriale  pentru Siguranţa Alimentelor, Soroca.

05.12.2018

Admis:    
Inspector principal,  Secţia controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor din cadrul Direcţiei teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor, Ungheni (cu raza de acoperire și a raionului Nisporeni).

21.12.2018

     
Inspector superior (zootehnie), Secţia supraveghere sanitar – veterinară din cadrul Direcţiei teritoriale pentru siguranţaalimentelor, Ungheni (cu raza de acoperire și a raionului Nisporeni).

28.12.2018

     
Inspector superior (3), Secţia supravegherea sanitar-veterinară din cadrul Direcţiei teritoriale pentru siguranţa alimentelor Ungheni (cu raza de acoperire și a raionului Nisporeni).

28.12.2018

     
Specialist superior, Direcţia juridică. 18.12.2018      
Inspector superior, Secţia controlul siguranţei alimentelor din cadrul Direcţiei teritoriale  pentru Siguranţa Alimentelor, Hâncești (cu raza de acoperire și a raionului Ialoveni). 18.12.2018      
Șef Serviciu, Serviciu evidență contabilă și juridică, în cadrul Direcţiei teritoriale pentru siguranţa alimentelor, Chișinău, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. 17.12.2018      
Inspector (monitoring fitosanitar), Secţia controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor din cadrul Direcţiei teritoriale pentru siguranța alimentelor Bălți. 28.12.2018      
Inspector superior (domeniul sanitar-veterinar), Postul de inspecție la frontieră Leușeni – Albița. 03.01.2019      
Inspector (domeniul sanitar-veterinar), Postul de inspecție la frontieră Leușeni – Albița. 03.01.2019