• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Serviciul de presă : 0(22) 26 46 86
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Serviciul Audit de Profil

Serviciul audit de profil ajută Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în atingerea obiectivelor prin examinarea metodică şi independentă a respectării modului de efectuare a controalelor oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale, produse alimentare, cu normele de sănătate şi bunăstare a animalelor şi fitosanitare, destinată să stabilească dacă activităţile şi rezultatele aferente respectă dispoziţiile stabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt puse în aplicare cu eficienţă şi permit atingerea obiectivelor.

Serviciul audit de profil activează  în temeiul Legii nr. 50 /2013 art. 4 (2)  cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătatea și de bunăstare a animalelor.

Autoritatea competentă realizează audituri interne sau poate solicita realizarea de audituri externe la misiunile Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), la Direcția Generală Sănătate și Consumatori a Comisiei Europene ( DG SANTE) și /sau la alte organisme internaționale cu atribuții în domeniu la solicitarea importatorilor, exportatorilor sau  în caz de litigiu și adoptă măsurile necesare în funcție de rezultatele acestora  pentru realizarea obiectivelor  Legii 50/2013. Aceste audituri fac obiectul unei analize independente și se desfășoară într-un mod transparent.

Informaţii publice a serviciului audit de profil


Pentru informatii detaliate:

Serviciul audit de profil

Malai Ela - Șef serviciul audit de profil
Tel: 0-22-26-46-89
e-mail: ela.malai@ansa.gov.md

Tarlev Afanasi - Specialist principal serviciul audit de profil;  
e-mail: afanasi.tarlev@ansa.gov.md
Tel: 0-22-26-46-89

Gîrla Ghenadie – Specialist principal serviciul audit de profil;
e-mail: ghenadie.girla@ansa.gov.md
Tel: 0-22-26-46-89