• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Serviciul de presă : 0(22) 26 46 86
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

ÎN ATENŢIA EXPORTĂTORILOR PRODUCŢIEI DE ORIGINE VEGETALĂ ÎN ŢĂRILE-MEMBRE ALE UNIUNII ECONOMICE EUROASIATICE, inclusiv FEDERAŢIA RUSĂVă aducem la cunoştinţă că, începând cu 1 iulie 2017 intră în vigoare Cerinţele unice pentru ţările-membre ale Uniunii Economice Eurasiatice din domeniul carantina plantelor.

Cerinţele  sunt aprobate prin deciziile  nr. 157, 158 şi 159 din  30 noiembrie 2016 iar textul poate fi accesat de pe adresele de mai jos:

- “Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и таможенной территории евразийского экономического союза», утвержденные решением Совета Евразийской экономической комиссии № 157 от 30.11.2016: 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413197/cncd_06032017_157

- «Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза», утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии № 158 от 30.11.2016:

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413200/cncd_06032017_158

- «Об утверждении Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского экономического союза», утверждены решением Совета Евразийской экономической комиссии № 159 din 30.11.2016:

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413203/cncd_06032017_159 .

Totodată, vă reamintim, că conform cerințelor Federației Ruse, prin intermediul scrisorilor nr. ФС-ЮШ-3/27749 din 19.12.2017 și nr. ФС-ЮШ-3/28615 din 27.12.2017, în baza cerințelor Deciziei 157, produsele de origine vegetală, vor fi etichetate inclusiv și cu informația despre producător.